સરકારી યોજનાઓ

Mahila Samman Bachat Yojana: કેન્દ્ર સરકારની આ યોજના મહિલાઓને સમૃદ્ધ બનાવશે

Mahila Samman Bachat Yojana
Written by Gujarat Info Hub

Mahila Samman Bachat Yojana: કેન્દ્ર દ્વારા મહિલાઓ માટે અનેક પ્રકારની યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. જેમાં મહિલાઓને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ માટે સરકારે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી છે. જેમાં કન્યાઓ માટે સુકન્યાથી મહિલા સન્માન પ્રમાણપત્ર યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. મહિલા સન્માન પ્રમાણપત્ર યોજના પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. જે કેન્દ્રીય યોજના છે. અને આ એક નાની બચત યોજના છે જે ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે ચલાવવામાં આવે છે.

2 લાખ સુધીના રોકાણની સુવિધા

સરકારની મહિલા બચત પ્રમાણપત્ર યોજના માત્ર મહિલાઓ માટે છે. કેન્દ્ર આમાં સારો રસ આપે છે. આ ટૂંકા ગાળાની બચત યોજના છે અને મહત્તમ થાપણ 2 લાખ રૂપિયા છે. કેન્દ્ર સરકાર બે વર્ષની આ યોજનાની પાકતી મુદતમાં રોકાણ પર 7.5 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. જેના કારણે મહિલાઓને જમા રકમ પર સારો ફાયદો મળે છે.

સુરક્ષિત રોકાણ સાથે સારો નફો

સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી રાશી મહિલા સન્માન બચત પ્રમાણપત્ર યોજના એ લાંબા ગાળાની બચત યોજના છે જેમાં સુરક્ષિત રોકાણની ખાતરી આપવામાં આવે છે. મહિલાઓને તેમની નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં આ યોજના હેઠળ ખાતું ખોલાવવાની સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે. આમાં મહિલાઓને પણ ઈન્કમ ટેક્સમાં છૂટ મળે છે, આ સિવાય 10 વર્ષથી વધુ ઉંમરની છોકરી પણ ખાતું ખોલાવી શકે છે.

7.5 ટકાના નિશ્ચિત દરે વ્યાજ

આ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર જમા રકમ પર 7.5 ટકાના નિશ્ચિત દરે વ્યાજ આપે છે. જો તમે 2 લાખ રૂપિયા જમા કરાવ્યા છે, તો તમને પહેલા વર્ષે 15 હજાર રૂપિયા અને બીજા વર્ષે 16125 રૂપિયાનું વ્યાજ વળતર મળે છે. એટલે કે બે વર્ષમાં પાકતી મુદત પછી, તમને 2 લાખ રૂપિયાના રોકાણ પર 31125 રૂપિયાનો નફો મળી રહ્યો છે. પરિપક્વતા પછી, તમે ફરીથી ખાતું ખોલી શકો છો.

આ જુઓ:- Protect Crops from Animals: માત્ર 30 રૂપિયાના નજીવા ખર્ચમાં રોઝ, ભૂંડ અને રેઢિયાળ ઢોરને દૂર રાખવાનો જબરજસ્ત આઈડિયા

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment