સરકારી યોજનાઓ Investment

SSY Scheme: જો તમે તમારી દીકરી માટે SSYમાં દર મહિને 5000 રૂપિયા જમા કરો છો, તો તમને કેટલો ફાયદો થશે, અહીં સંપૂર્ણ ગણતરી છે.

SSY Scheme
Written by Gujarat Info Hub

SSY Scheme: દીકરીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સરકાર દ્વારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેના દ્વારા દીકરીઓને તેમના જન્મથી લઈને તેમના શિક્ષણ અને લગ્ન સુધી અનેક લાભો આપવામાં આવે છે. તમે સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી SSY Scheme માં તમારી પુત્રી માટે ખાતું ખોલાવીને આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકો છો.

તમે તમારી દીકરીના જન્મના સમયથી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો અને દીકરીઓને તેમના લગ્ન સુધી તેનો લાભ મળતો રહે છે. દીકરીઓ સારું શિક્ષણ મેળવીને જીવનમાં આગળ વધી શકે તે માટે સરકારની પહેલથી આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ સરકાર દીકરીઓને ખૂબ જ સારું વ્યાજ આપે છે. આ યોજનામાં વાર્ષિક 8 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવે છે જેથી દીકરીઓ તેમના ભવિષ્યના નિર્માણમાં મહત્તમ લાભ મેળવી શકે.

5 હજાર રૂપિયાના માસિક રોકાણ પર તમને કેટલું મળશે

જો તમે તમારી દીકરીના નામે ખાતું ખોલો છો અને સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં દર મહિને 5,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો છો, તો તમારે 15 વર્ષ અને 15 વર્ષ પછી 21 વર્ષ માટે રોકાણ કરવું પડશે. કોઈ રોકાણની જરૂર નથી. આ 15 વર્ષમાં તમારા દ્વારા જે રોકાણ કરવામાં આવશે તે 9 લાખ રૂપિયાનું હશે અને સરકાર તમને આ રોકાણની રકમ પર 8 ટકાના દરે વ્યાજ આપશે.

આમાં તમને જે વ્યાજ મળશે તે 18 લાખ રૂપિયા હશે, એટલે કે તમને જે વ્યાજ મળશે તે 18 લાખ રૂપિયા છે અને તમારા દ્વારા રોકાણ કરાયેલા કુલ 9 લાખ રૂપિયા 27 લાખ થશે. પરંતુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે કે આ સ્કીમમાં તમારે દર મહિને નિયમિતપણે 5,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. તે પછી જ જ્યારે સ્કીમ મેચ્યોર થશે ત્યારે તમને રિટર્ન તરીકે 27 લાખ રૂપિયા મળશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં ખાતું કેવી રીતે ખોલવું

જો તમે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં તમારી દીકરી રાનીનું ખાતું ખોલાવવા માંગો છો, તો તમારે તમારી નજીકની કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસમાં જવું પડશે અને આ સિવાય તમે તમારી નજીકની કોઈપણ બેંકમાં જઈને પણ આ ખાતું ખોલાવી શકો છો.

આ માટે તમારે કેટલાક દસ્તાવેજો પણ આપવા પડશે જે તમારું ખાતું ખોલાવતી વખતે જરૂરી છે. આમાં તમારે દીકરીના માતા-પિતાના મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે. વધુ માહિતી માટે, તમારે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ અથવા બેંકમાં જવું જોઈએ અને સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવી જોઈએ.

આ જુઓ:- પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં લોકોને મળી રહ્યો છે 2.25 લાખનો સીધો ફાયદો, જુઓ

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment