સરકારી યોજનાઓ ખેતી પદ્ધતિ

બાગાયતી સબસિડી યોજનાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ । I-Khedut Portal Gujarat

Written by Gujarat Info Hub

I-Khedut Portal Gujarat – આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે .  બાગાયતી ખેતી વિષયક 74 જેટલા ઘટક માટે લાભો મેળવવા માટે ઓન લાઇન અરજી કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે . બાગાયતી યોજના અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે 2023.

ખેડૂત મિત્રો,નમસ્કાર ! જેની ઘણા સમયથી આપ સૌ ખેડૂત પોર્ટલ(I Khedut)ઓન લાઇન અરજી શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા .હવે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. તો આજે જ અરજી કરીદો અને મેળવો 74 જેટલી યોજનાનો લાભ.

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ (I-Khedut Portal ) વિશે માહીતી

I Kisan પોર્ટલ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કૃષિ વિષયક જરૂરી સાધન સહાય પુરી પાડવા ઉપરાંત બજાર ભાવ અને વિવિધ યોજનાઓ માટે ઓનલાઈન માહિતી તથા સહાય મેળવવા માટેનું પોર્ટલ છે . અહી કૃષિ એટલેકે ખેતીવાડી ની યોજનાઓ કૃષિ અને જળ સંગ્રહ ,મત્સ્યોધોગ,પ્રાકૃતિક ખેતી અને આત્મા વિભાગની વિવિધ યોજનાઓ તેમજ અદ્યતન કૃષિ માહિતી તેમજ હવામાન વગેરેની માહીતી  ઉપરાંત નોધાયેલા ડીલર્સ, કૃષિ ધિરાણ આપતી સંસ્થાઓ વગેરેની  માહીતી  તથા સહાય મેળવવા માટે ઘેર બેઠા યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેનું  I Khedut ઓન લાઇન પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે .

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ (I Khedut Portal) પર ઉપલબ્ધ ઘટકો

કિસાન આઈ પોર્ટલ પર ખેતીવાડીની યોજનાઓ ,બાગાયતી યોજનાઓ ,મત્સ્ય પાલનની વિવિધ યોજનાઓ અંતર્ગત ખેડૂતોને જરૂરી વિવિધ પ્રકારના સાધનોની સહાય મેળવવા ઓન લાઇન અરજી I kisan આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર કરવાની હોય છે . હાલમાં બાગાયત ખેતીની 106 યોજનાઓ પૈકીના  74 ઘટક મત્સ્ય પાલનના 64 ઘટકમાંથી 10 ઘટક માટે ઓન લાઇન અરજીઓ સવીકારવાનું શરૂ થઈ ગયેલ છે . તો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ખેડૂતો અંતિમ તારીખની રાહ જોયા વગર વહેલી અરજી કરે તે ઇચ્છનીય છે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 31 મે 2023 છે.

 • કૃષિ કુલ ઘટક 52 પૈકી  અરજી શરૂ કરેલ ઘટક 0
 • બાગાયતના ઘટક 106 પૈકી શરૂ કરેલ ઘટક 74
 • મત્સ્ય પાલન કુલ ઘટક 64 ઘટક પૈકી શરૂ કરેલ ઘટક 10

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના ના લાભ :

 • ખેડૂતને કોઈ ઓફિસ કે કચેરીમાં રૂબરૂ જવું પડતું નથી .
 • સરકારની કૃષિ વિષયક યોજનાઓની માહિતી I Kisan પોર્ટલ પર મળી રહે છે .
 • સાધન સહાયનાં નાણાં સીધાં પોતાના ખાતામાં જમા થાય છે.
 • હવામાન અને બજાર ભાવ ની માહીતી મળે છે .
 • આધુનિક ખેતી વિષયક જાણકારી મળી રહે છે .
 • ખેતીના ઓજારોના ડીલર્સ ની માહીતી મળે છે .
 • પ્રાકૃતિક ખેતી અને આત્મા અંતર્ગત માર્ગદર્શન મળે છે .

બાગાયતી યોજનાઓ માટે અરજી કરવાની પાત્રતા

 • ખેડૂત ગુજરાતના કાયમી વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત ખેતી કરતા હોવા જોઈએ .
 • ખેડૂત પાસે આધાર કાર્ડ હોવું જોઈએ .
 • ખેડૂત પાસે બેક માં ખાતું હોવું જોઈએ .
 • ખેડૂતે તમામ ડૉક્યુમેન્ટ આપવાં પડશે અથવા અપલોડ કરવા પડશે .
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી પછીજ સહાય માટે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે .

આ પણ વાંચો :- પશુપાલન વ્યવસાય માટે તબેલા લોન યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરવાની રીત :

ખેડૂત મિત્રો ઘરે બેઠાં Ikhedut પોર્ટલ પર અરજી કરવી ખુબજ સરળ છે . તમે પણ ઘેર બેઠાં અરજી કરી શકો છો . અહી તમને અરજી કરવાની રીત બતાવવામાં આવી છે . તે મુજબ અરજી કરી શકો છો .સૌ પ્રથમ કોમ્પ્યુટરમાં બ્રાઉઝર ના સર્ચ મેનુમાં I Kisan અથવા I Khedut ટાઈપ કરો એટલે I Khedut પોર્ટલનું સરનામું દેખાય ત્યાં ક્લીક કરો અને સાઇટને ઓપન કરો. અને જમણી બાજુએ લીંકમાં આપેલ યાદીમાં “અરજી કરો ” પર ક્લીક કરો .

I-Khedut-portal

જમણી બાજુએ લીંક યાદીમાં વિવિધ યોજનામાં અરજી કરો પર ક્લીક કરવાથી નીચે દર્શાવ્યા મુજબની સ્કીન દેખાશે. હાલમાં બાગાયત વિભાગની અને મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ શરૂ છે .તેથી તમે જે વિભાગની યોજનાની વિગતો જોવા માગતા હોવ તેના પર ક્લીક કરો જો  તરીકે તમે બાગાયત વિભાગની યોજનાઓ જોવા માગો છો તો બાગાયતની યોજનાની સામે વિગતો જોવા માટે અહી કલીક કરો તેના પર ક્લીક કરો .

bagayati-yojana-gujarat

હવે બાગાયતની વિગતોની નંબર 1 થી 74 સુધીની યાદી જોવા મળશે તમે ઇચ્છિત આઈટમ મેળવવા માટે અરજી કરી શકો છો ઘણી યોજનાઓનો લાભ જીવન માં એક વખત તો કેટલીક વસ્તુઓ વધારે વખત મળે છે . વધુ વિગત માટે  લીંક ખોલીને માહિતી મેળવી શકો છો . બાગાયતી યોજનામાં ટીસ્યું કલ્ચર રોપા ,મીની ટ્રેક્ટર ,પાવર ટીલર,ઉપયોગી યંત્ર સામગ્રી નેટ હાઉસ ,પોળી હાઉસ વગેરે ઘણી યોજનાઓ હાલમાં ચાલુ છે .તમે ઈચ્છો તે વિભાગના છેલ્લા કોલમમાં  “અરજી કરો” ત્યાં કલીક કરવાથી અરજી પત્ર ખુલશે .

તમે પસંદ કરેક જુથ માં અરજી કરતાં પહેલાં નીચે જણાવેલ વિગત તમારે ભરવાની છે . તમે અગાઉથી રજીસ્ટર્ડ છો કે કેમ તે વિગત ભરી  આગળ વધો પર ક્લીક કરતાં નવું મેનુ ખુલશે .

નવી અરજી કરવા માટે અહી ક્લીક કરો તેના પર ક્લીક કરતાં અરજી પત્રક ખુલશે તેમાં બધીજ વિગતો કાળજી પૂર્વક ભરો.

અરજી સંપૂર્ણ ભર્યા પછી કોડ નાખી અરજી કન્ફર્મ  કરવાની છે . ત્યારબાદ પ્રિન્ટ કાઢી લઈ તમારી સહી કરી  જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ જોડી પત્ર દર્શાવેલ કચેરીમાં મોકલવાની છે . અથવા  સ્કેન કરી ડૉક્યુમેન્ટ સહિત ઓન લાઇન સબમીટ કરી શકો છો .

બાગાયતી યોજનાઓ અને વિવિધ અન્ય યોજનાઓ માટે અરજી કરવા :- અહીં ક્લિક કરો

I-Khedut Portal Gujarat FAQS :

 પ્રશ્ન :1  આઈ ખેડૂત પોર્ટલનો લાભ કોને મળે છે ?

જવાબ : આઈ કિસાન પોર્ટલ પર ગુજરાતના તમામ ખેડૂતો જેઓ ખેતી ,પશુપાલન ,મત્સ્ય પાલન અને બાગાયતી અને ખેતી સાથે જોડાયેલ લગભગ તમામ વ્યવસાયો ને આવરી લીધેલ છે .તે તમામ લાભો પૈકી પોતે જે વ્યવસાય કરતાં હોય તે માટે સહાય મળી શકે છે .

પ્રશ્ન : આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરવાથી  કેટલી રકમની સહાય મળી શકે ?

જવાબ : દરેક વિભાગમાં જણાવેલ ઘટકો માં ઘાતક દીઠ સરકારશ્રીના નક્કી કરેલ ધોરણ મુજબ  સહાય છે .

પ્રશ્ન : આઈ કિસાન પોર્ટલ  પોર્ટલ પર  બીજી કઈ કઈ સુવિધાઓ મળે છે ?

જવાબ : આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર બજાર ભાવ ,હવામાન સમાચાર અને આધુનિક ખેતી માટે જરૂરી માર્ગદર્શન મળે છે .

આ પણ વાંચો :- ખેડુતોના ખાતમાં 14 મા હપ્તાના રૂ.2000 આવે તે પહેલા આ યાદી ચકાશો

I-Khedut Portal Gujarat: ખેડૂત મિત્રો અમારો આજનો આ આર્ટીકલમાં આઈ ખેડુત પોર્ટલ અને બાગાયત યોજનાઓ અને વિવિધ અન્ય કિસાન યોજનાઓની વિશેષ માહિતી કેવી લાગી તે અમોને કોમેંટમાં અચૂક જણાવશો અને આવા બીજા આર્ટીકલ વાંચવા માટે અમારી આ વેબ સાઇટ જોતા રહેશો ,આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર !

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment