ખેડૂત સહાય યોજના

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ફોર્મ ભરવાનું આજથી શરૂ, વહેલા તે પહેલા ધોરણે અરજી કરો

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના
Written by Gujarat Info Hub

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના : નમસ્તે  ! ખેડૂત મિત્રો, ઘણા સમયથી આપ સૌ ખેડૂત મિત્રો સ્માર્ટ ફોન સહાય માટે અરજી કરવા જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા,તે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ આજે શરૂ થઈ ગયું છે.જો તમે હજી સુધી અરજી કરી નથી તો આજેજ આ ફોર્મ ભરી દો અને સમાર ફોન ખરીદી પર 6000 સુધીની સહાય મેળવો .

સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને સ્માર્ટ ફોન ખરીદી પર  સહાય આપવાની યોજના હાલ અમલમાં છે.આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે લાભાર્થી ખેડૂતે I Khedut પોર્ટલ પર ઓન લાઈન અરજી કરવાની રહે છે.  અને તે માટેનું પોર્ટલ I Khedut આજથી એટલે કે તારીખ 09/01/2024 સવારના 10.30 કલાકથી શરૂ થનાર છે. અગાઉ ફાળવેલ તાલુકાવાર લક્ષ્યાંક પૈકી બાકી  તાલુકવાર લક્ષ્યાંક પુરો થાય ત્યાં સુધી જ જે તે તાલુકાના ખેડૂતો અરજી કરી શકશે. એટલે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે પોતાના તાલુકાનો લક્ષ્યાંક પુરો થાય તે પહેલાં સ્માર્ટ ફોન સહાય યોજના નો લાભ મેળવવા ઇચ્છુક અરજદાર ખેડૂતોએ પોર્ટલ શરૂ થતાં જ અરજી કરવી જોઈએ.

અરજી કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતના વી.સી. CSC સેન્ટરો અથવા તો ખેડૂત ઘરે બેઠાં  મોબાઈલ ફોન પર સ્માર્ટફોન સહાય માટે અરજી કરી શકશે. અમે તમને આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કેવી રીતે કરવી,તેમજ કયા  ડૉક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે તેમજ અરજી કરવાની રીત વગેરેની માહીતી અહી  આપીશું . આજે જ અરજી કરીદો અને સબસીડીનો લાભ મેળવો.

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ વિશે માહીતી

I Kisan પોર્ટલ ગુજરાતના ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે કૃષિ વિષયક,મત્સ્યપાલન અને બાગાયત સહિતની પશુપાલનની અનેક પ્રવૃતિ કરતા લોકો માટે જરૂરી સાધન માટે સહાય અને સરકારશ્રી દ્વારા ચાલતી વિવિધ યોજનાઓના લાભ માટે ઘરે બેઠાં અરજી કરવા માટેનું ખુબજ ઉપયોગી પોર્ટલ છે. તેનાથી અરજદારને અરજી કરવાનું અને અરજી સબંધી માહિતી મેળવવાનું ખુબજ સરળ રહે છે.

સ્માર્ટફોન સહાય યોજનામાં સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર સહાય માટે લક્ષ્યાંક :

ખેડૂત આઈ પોર્ટલ પર અગાઉ સ્માર્ટફોન સહાય પૈકી જે તે તાલુકાનો બાકી લક્ષ્યાંક પુરો કરવા માટે  માટે તાલુકા દીઠ ફાળવવામાં આવેલ લક્ષ્યાંક પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી અરજી લેવાનું ચાલુ રહેશે. લક્ષ્યાંક પૂર્ણ થતાં જ કરવામાં આવેલ અરજી પોર્ટલ સ્વીકારાશે નહી. આપના તાલુકાનો લક્ષ્યાંક કેટલો છે. તે પણ પોર્ટલ પર જાણી શકાશે.

ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની પાત્રતા

 • અરજદાર ખેડૂત ગુજરાત રાજ્ય ના કાયમી વતની હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પોતે ખેતી કરતા હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે તેમનું આધાર કાર્ડ હોય તે જરૂરી છે  .
 • અરજદાર ખેડૂતનું કોઈ પણ બેક માં ખાતું હોવું જરૂરી છે.
 • અરજદાર ખેડૂતે પોતાની સહી વાળી અરજી સાથે માગવામાં આવેલાં ડૉક્યુમેન્ટ આપવાનાં રહેશે. અથવા ઓન  લાઇન અપલોડ કરવા પડશે .
 • અરજદારે ઓન લાઇન અરજીની પ્રિન્ટ પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે. પરંતુ સૂચના મળ્યેથી થી દસ્તાવેજ ચકાસણી પછીજ સહાય માટે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે .
 • સંયુક્ત ખાતેદારો પૈકી એકનેજ આ યોજના નો લાભ મળશે ,તે માટે સંમતિ પત્રક રજૂ કરવું પડશે .

સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર સહાય માટે અરજી કરવા  માટેના ડોક્યુમેંટ્સ

 • 8 –અ ની નકલ
 • જાતિનો દાખલો
 • બેંક પાસબુકની નકલ
 • આધાર કાર્ડની નકલ

I Khedut Portal પર અરજી કરવાની રીત :

ખેડૂત મિત્રો, તમે સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર  સહાય યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે પોર્ટલ શરૂ થતાં સૌ પ્રથમ કોમ્પ્યુટરમાં અથવા મોબાઈલના બ્રાઉઝર ના સર્ચ મેનુમાં I Khedut  શબ્દોને ટાઈપ કરો એટલે I Khedut પોર્ટલનું સરનામું દેખાશે ત્યાં ક્લીક કરો, અને સાઇટને ખોલો . વિવિધ ચાર કેટેગીરીની યોજનાઓ પૈકી સૌ પ્રથમ “ખેતીવાડીની યોજનાઓ માટે અહી ક્લીક કરો” વાળા ઓબ્સન પર ક્લીક કરવાની છે. ત્યારબાદ ખેતીવાડીની જે યોજનાઓ શરૂ હશે તેની યાદી અને અરજી કરવાની લીંક મૂકેલી હશે. આ યાદી માં સ્માર્ટ ફોન સહાય યોજનાનો વિકલ્પ પસંદ કરી “અરજી કરો લીક પર ક્લીક કરો. હવે. તમારે માગવામાં આવેલ કોલમની વિગત કાળજી પૂર્વક ભરવાની છે. અરજી સેવ કરો, ત્યારબાદ અરજીને કન્ફર્મ કરો. કન્ફર્મ કર્યા વગરની અરજી માન્ય રહેશે નહી . હવે તમે અરજીની પ્રિન્ટ કાઢી તમારી પાસે રાખો. જ્યારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા તમોને સૂચના મળે ત્યારે ડૉક્યુમેન્ટ સાથેની અરજી સક્ષમ અધિકારીને જમા કરાવવાની રહેશે.

આ જુઓ:- Business Idea: 1.50 હજારનું એક વખતનું રોકાણ કરીને દર મહિને કમાઓ આટલા રૂપિયા

I Khedut Portal FAQS :

પ્રશ્ન 1. મોબાઈલ ફોન સહાય માટે અરજી કરવાનું ક્યારે શરૂ થશે ?

         જવાબ : આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર મોબાઈલ ફોન સહાય માટે અરજી કરવાનું 09 જાન્યુઆરી  2024                સવારે 10.30 કલાકથી શરૂ થશે .

પ્રશ્ન : 2. આઈ ખેડૂત પોર્ટલની સત્તાવાર વેબ સાઇટ કઈ છે ?

        https://ikhedut.gujarat.gov.in  આઈ ખેડૂતની સત્તાવાર વેબ સાઈટ છે.

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment