સરકારી યોજનાઓ

JSY Suraksha Yojana: હવે સરકાર તમામ મહિલાઓને ₹6000 ની સહાય આપશે, એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે.

JSY Suraksha Yojana
Written by Gujarat Info Hub

JSY Suraksha Yojana: સરકાર દ્વારા જનની સુરક્ષા યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે.આ યોજના હેઠળ સરકાર દ્વારા મહિલાઓને ₹6000 ની સહાયની રકમ આપવામાં આવે છે, જે બિલકુલ મફત આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે અરજી પત્રકો શરૂ થઈ ગયા છે.

JSY Suraksha Yojana

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમાજના તમામ વર્ગોના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને સમયાંતરે અનેક યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે.હાલમાં તાજેતરમાં જ જનની સુરક્ષા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.આ યોજના હેઠળ લોકોને સરકાર તરફથી સીધી નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે. આ જ ક્રમમાં, સરકારે નવજાત શિશુના સ્વાસ્થ્ય માટે મહિલાઓ માટે એક યોજના શરૂ કરી છે. આ અંતર્ગત લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં ₹6000 ની રકમ જમા કરવામાં આવે છે. તે નાણાકીય સુરક્ષાના ઉદ્દેશ્યથી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને બાળકને પૂરતું પોષણ મળી રહે છે.

જનની સુરક્ષા યોજના માટેની પાત્રતા

જનની સુરક્ષા યોજના માટેની પાત્રતામાં ગરીબ પરિવારોને લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ, સરકારે સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને નવજાત શિશુના સ્વાસ્થ્ય માટે એક યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજનાનો હેતુ સગર્ભા સ્ત્રીને આરોગ્ય લાભો અને બાળકને પોષણ આપવાનો છે.

જનની સુરક્ષા યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, તમારી પાસે આધાર કાર્ડ, મતદાર આઈડી કાર્ડ, સરકારી હોસ્પિટલ દ્વારા આપવામાં આવેલા તમામ પ્રમાણપત્રો અને મહિલાનો બેંક એકાઉન્ટ નંબર હોવો જોઈએ.

જનની સુરક્ષા યોજના માટે અરજી પ્રક્રિયા

આ યોજનામાં અરજી ASHA ની મદદથી કરવામાં આવશે. આશા કાર્યકરો તમામ માહિતીની નોંધણી અને અપડેટ કરવા માટે જવાબદાર રહેશે અને તમામ સગર્ભા સ્ત્રીઓ સુધી માહિતીનો પ્રસાર કરશે. આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે, કોઈપણ ગર્ભવતી મહિલાએ તેની ગ્રામ પંચાયતના આશા કાર્યકરને મળવું પડશે. આશા કાર્યકરની ગેરહાજરીમાં, ગામના વડાનો પણ સંપર્ક કરી શકાય છે.

આ જુઓ:- કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ સેકન્ડમાં બની જશે, આ છે સરળ પદ્ધતિ, ઓછા વ્યાજે લોનની સુવિધા

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment